Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Projekt

 

 

 

Pole tekstowe: PROJEKT „BIEG PRZEZ PŁOTKI”

Już na przełomie listopada/grudnia ruszają pierwsze zajęcia specjalistyczne   dla uczniów klas I-IV (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne) i inne formy zajęć specjalistycznych (Porusz umysł warsztaty wspierające procesy myślenia pamięci i uwagi czy Jak odnieść sukces i nie bać się porażki) na terenie szkół podstawowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez pracowników poradni - rodziców i nauczycieli uczniów zakwalifikowanych do projektu. Wszystkie informacje na temat proponowanych form wsparcia udzielą państwu pedagodzy szkolni.