Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Dotacje

 

 

   

   

DOTACJA  Z FUNDACJI BGŻ

 

Zarząd Fundacji BGŻ w grudniu 2008 rozpatrzył pozytywnie skierowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku ulica Narutowicza 9 do Fundacji wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia Ćwiczenia usprawniające aparat ruchowy (motorykę małą) i grafomotorykę”. Fundacja BGŻ przyznała dofinansowanie w wysokości 3.000 tysiące złotych ( trzy tysiące złotych ). Dotacja została przeznaczona na doposażenie gabinetu terapii pedagogicznej w pomoce edukacyjno-terapeutyczne.

Istotnym celem naszego projektu ”Ćwiczenia usprawniające aparat ruchowy(motorykę małą)  i grafomotorykę” było:

  • usprawnienie motoryki małej : poprawienie sprawności manualnej napięcia mięśniowego, tak by dziecko mogło dostatecznie radzić sobie w czynnościach wymagających wykonywania drobnych , precyzyjnych ruchów ręki
  • doskonalenie grafomotoryki: ćwiczenia graficzne przygotowują do nauki pisania oraz usprawniają technikę pisania; celem tych ćwiczeń jest wyrabianie płynności i precyzji ruchów ręki ustawionej w pozycji takiej, jak przy pisaniu

 

Działania jakie zostały podjęte, aby osiągnąć wyznaczony cel

 

Zostały stworzone cztery grupy terapeutyczne (terapia grupowa):

  • grupa terapeutyczna dla dzieci 6-letnich
  • grupa terapeutyczna dla dzieci 7-letnich
  • grupa terapeutyczna dla dzieci 8-letnich
  • grupa terapeutyczna dla dzieci 9-letnich

Grupa terapeutyczna liczłay od 8 do 10 uczniów. Zajęcia prowadzone były przez dwóch  terapeutów w sali do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Z zajęć terapii grupowej skorzystało:50 uczniów na przełomie września – stycznia  i 50 uczniów na przełomie lutego i czerwca.

Zorganizowane zostały spotkania i warsztaty szkoleniowe dla rodziców

Zainteresowani rodzice mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach szkoleniowych  i szkoleniach:

  • Uczeń z dysleksją w szkole i w domu.
  • Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją – prawa  i obowiązki uczniów.

 

Wyposażono salę do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w pomoce edukacyjno-terapeutyczne, materiały papiernicze.

Nawiązano współpracę z Wydawnictwem Operon ( wdrożenie Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „Ortograffit ” do zajęć usprawniających aparat ruchowy).

Nawiązano współpracę z Wydawnictwem Harmonia - wdrożenia publikacji edukacyjno-terapeutycznych do pracy z dzieckiem na zajęciach terapeutycznych i pracy w domu.