Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Dotacje

 

PROJEKT SFINANSOWANY PRZEZ FUNDACJĘ BRE BANKU

 

Projekt

Pedagogika cyrku w terapii dzieci z zaburzeniami motoryki małej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku w miesiącu sierpniu 2011r. otrzymała od Fundacji BRE Banku dotację w wysokości 4.987,95 zł (cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) na wdrożenie projektu „Pedagogika cyrku w terapii dzieci z zaburzeniami motoryki małej”. Dofinansowanie     zostanie przeznaczone na:

— doposażenie gabinetu terapii w pomoce –rekwizyty cyrkowe

— warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli kształcenia integrowanego, rodziców

— cykl zajęć dla dzieci 6-9 letnich z wykorzystaniem elementów technik cyrkowych jak żonglowanie,

balansowanie prowadzony przez specjalistów w tej dziedzinie.

 

Projekt będzie realizowany od 01.09.2011 do 30.06.2012r. Grupę docelową-bezpośrednią w projekcie stanowią dzieci w wieku 6-9 lat zdiagnozowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z zaburzeniami motoryki małej. Grupa pośrednia to nauczyciele przedszkola i kształcenia zintegrowanego oraz rodzice dzieci zakwalifikowanych do zajęć terapii.

 

Czytaj dalej >>>>

 

_________________________________________________________________________________

 

Podsumowanie I etapu wdrożenia projektu „ Pedagogika cyrku w terapii dzieci  z zaburzeniami motoryki małej”

 

W ramach wdrożenia I etapu projektu zostały przeprowadzone w dniu 29.11.201.r. przez specjalistów w zakresie pedagogiki cyrku zajęcia usprawniające motorykę małą dla 20 uczniów z  klas 0-III szkoły podstawowej czytaj dalej>>>

 

W ramach wdrożenia I etapu projektu zostały przeprowadzone w dniu 13.12.2011r. przez specjalistów w zakresie pedagogiki cyrku zajęcia usprawniające motorykę małą dla 20 uczniów z  klas 0-III szkoły podstawowej czytaj dalej>>>

 

W ramach wdrożenia I etapu projektu zostały przeprowadzone przez specjalistów w zakresie pedagogiki cyrku warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkola

czytaj dalej>>>


W ramach wdrożenia I etapu projektu zostały przeprowadzone przez specjalistów w zakresie pedagogiki cyrku warsztaty szkoleniowe dla rodziców

czytaj dalej>>>


W ramach wdrożenia I etapu projektu został zorganizowany kiermasz pomocy edukacyjno-terapeutycznych 

czytaj dalej>>>

 

Galeria zdjęć z projektu „ Pedagogika cyrku w terapii dzieci  z zaburzeniami motoryki małej”

 

 

Dodane 13.12.2011r

 

 

__________________________________________________________________________________

 

     

DOTACJA  Z FUNDACJI BRE BANKU

 

Zarząd Fundacji w 2010 rozpatrzył pozytywnie skierowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku ulica Narutowicza 9 do Fundacji wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia ”Bystre oczko”.

 

Cel realizacji Projektu

 

Projekt „Bystre oczko” nastawiony był na:

  • wyposażenie dzieci  z zaburzoną funkcją wzrokową w pomoce terapeutyczne

 

  • doposażenie gabinetu terapii pedagogicznej w pomoce usprawniające funkcje wzrokowe

 

  • ukierunkowanie rodziców na pracę dziecka w domu z   wykorzystaniem pomocy

 

  • wystawa pomocy usprawniających funkcje wzrokowe dla pracowników poradni

Przedstawione w projekcie cele w pełni zostały osiągnięte.

 

Czytaj dalej >>>>