Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Dotacje

 

 

   

DOTACJA  Z FUNDACJI BANKOWEJ

 IM. LEOPOLDA KRONENBERGA

 

 

Zarząd Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga w październiku 2007 rozpatrzył pozytywnie skierowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku ulica Narutowicza 9 do Fundacji wniosek o wsparcie finansowe projektu Program Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych. Fundacja Kronenberga przyznała dofinansowanie w wysokości 16.160,00 zł (szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) na realizację przedsięwzięcia na rzecz dobra publicznego. Dofinansowanie zostało wykorzystane na realizację projektu zgodnie z budżetem załączonym do wniosku.


Budżet przewidywał przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych:

 • Szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez pedagogów –terapeutów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 • Szkolenia dla terapeutów prowadzone przez pedagogów –terapeutów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 • Szkolenia dla rodziców prowadzone przez pedagogów –terapeutów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Budżet przewidywał kupno:

 

 • Pomocy edukacyjnych – terapeutycznych  

 

 • Materiałów papierniczych

 

 • Sprzętu

 
Projekt „Program Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci  z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych” to innowacja edukacyjna. Program przeznaczony był dla: dzieci przedszkolnych(grupa0),uczniów klas szkoły podstawowej, uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.( w grupie znajdują się dzieci nadpobudliwe, z zaburzeniami w sferze emocjonalnej, mające problemy z nawiązywaniem kontaktu z rówieśnikami, dzieci z dysleksją, z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych) rodziców, nauczycieli i terapeutów.
Projekt swoim zasięgiem objął dzieci, rodziców, nauczycieli, terapeutów z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych miasta Słupska i szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupska i powiatu słupskiego. W programie uczestniczyło 170  uczniów. Osobą zarządzającą projektem był dyrektor PP-P pan Rafał Nosewicz. Projekt realizowany był przez panią wicedyrektor Hannę Czerwieńską–Szulc i dwóch pedagogów – terapeutów.
Realizowany projekt” Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych” nastawiony był na:

  • usprawnianie zaburzonych funkcji  i wspomaganie funkcji rozwijających się dobrze, aby stały się wsparciem dla funkcji zaburzonych,
  • współpracę terapeuty z rodzicami dziecka, nauczycielami, terapeutami, pedagogami