Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

 

Fundacja PZU

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

—› Patrz opis

 

______________________________________________________________________________________________________________

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku otrzymała dofinansowanie w kwocie: 4.709,40zł, od Fundacji PZU na wdrożenie projektu terapeutycznego pt. „Myśl i wymyśl”

O projekcie:                

› Czas realizacji projektu: 03.04.2017r.-30.06.2017r.

› Miejsce realizacji projektu: Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Słupsku, ul. Narutowicza 9

› Zasięg: lokalny

› Cel projektu:

  • włączenie do zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych) treningu kreatywności w 4 modułach: Tektorado, Robotyka, Przestrzeń, Strategia,
  • doposażenie w pomoce terapeutyczne Tektorado, Przestrzeń, Strategia,
  • wdrożenie innej formy zajęć terapeutycznych z zakresu robotyki, twórczego

budowania klockami Lego.

Bezpośrednia grupa beneficjentów:

  • Uczeń klas I-III SP z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, z grupy ryzyka dysleksji i dysleksją rozwojową, zdiagnozowany w poradni, posiadających opinię, uczestniczący w zajęciach terapii (zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych) na terenie poradni.

› Pośrednia grupa:

  • Terapeuci poradni, specjalista w zakresie robotyki, twórczego budowania klockami lego -pełniący rolę opiekuna, eksperta, obserwatora, nauczyciela. We współpracy ze sobą - krok po kroku przeprowadzą ucznia przez wszystkie szczeble projektu. Mają jeden i ten sam cel - w aktywny sposób, w formie zabawowej-pomóc uczniowi nabyć, poszerzyć wiedzę, pokazać proces dochodzenia do wiedzy w obszarze np. robotyki często zarezerwowanym dla dzieci „zdolnych".
  • Rodzice uczniów zakwalifikowanych do projektu w roli obserwatora/słuchacza. Na bieżąco będą informowani o uczniu, będą mieli możliwość zobaczenia tego co stworzyło dziecko.
  • Szkoła, do której uczęszcza uczeń zakwalifikowany zostanie poinformowana o projekcie, celowości, efekcie/rezultacie.

Zespół projektowy