Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Projekt

 

 

 

Już na przełomie listopada/grudnia ruszają pierwsze zajęcia specjalistyczne  dla uczniów klas I-IV (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne) i inne formy zajęć specjalistycznych (Zajęcia profilaktyczne –Bezpieczna cyberprzestrzeń czy Gry i zabawy interakcyjne) na terenie szkół podstawowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez pracowników poradni - rodziców i nauczycieli uczniów zakwalifikowanych do projektu. Wszystkie informacje na temat proponowanych form wsparcia udzielą państwu pedagodzy szkolni.