Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

 

 

 

 

WARSZTATY – TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA

 

CEL OGÓLNY: 
Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia – stymulowanie ogólnych dyspozycji do twórczego rozwiązywania problemów


CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. pobudzanie wyobraźni twórczej,
 2. integrowanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów, dziedzin,
 3. rozwijanie zdolność kojarzenia, spostrzegawczości,
 4. rozwijanie ekspresji słownej,
 5. przezwyciężanie bariery poznawczo – emocjonalnej i motywacyjnej, które utrudniają aktywność twórczą,
 6. rozwijanie umiejętność współpracy w grupie, integracja się z grupą,
 7. rozpoznawanie własnych predyspozycji i możliwości twórczych,
 8. nabywanie odwagi w proponowaniu nietypowych rozwiązań oraz wzbudzanie skłonności do podejmowania ryzyka w celu rozwiązania problemu,
 9. kształtowanie zdolności myślenia dywergencyjnego (polegającego na znajdowaniu wielu równorzędnych rozwiązań problemu).

 

Uczestnik treningu twórczości:

 1. rozwinie zdolność do generowania oryginalnych pomysłów,
 2. będzie w stanie umiejętnie wykorzystać wyobraźnię w pracy umysłowej,
 3. nabędzie umiejętności poszukiwania nowych rozwiązań,
 4. będzie skłonny do podejmowania ryzyka, odważny w myśleniu,
 5. będzie odważny realizowaniu zadań,
 6. będzie szukał innowacyjnych rozwiązań,
 7. rozwinie umiejętność zadawania pytań,
 8. rozwinie umiejętności ujmowania tego samego problemu z wielu różnych perspektyw.

 

prowadzące:
pedagog: mgr Agnieszka Bernasińska,
psycholog mgr Anna Kwiecińska