Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

 


UCZEŃ ZDOLNY

 

Moje dziecko jest zdolne i co dalej?

Każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny. Różnice te możemy już dostrzec  u najmłodszych dzieci. Dzieci różnią się między sobą pod względem szybkości i poprawności myślenia, bogactwa i oryginalności pomysłów, tempa i łatwości wykonywania różnych działań, a także gry na instrumentach muzycznych, rysowania, malowania itp. - te umiejętności to zdolności.
Mamy więc do czynienia ze :

                — zdolnościami ogólnymi (określanymi jako inteligencja)

            — zdolnościami kierunkowymi (np. matematycznymi, artystycznymi, językowymi,                 sportowymi)

            — zdolnościami twórczymi, rozumianymi jako umiejętność znajdowania wielu różnych i                   oryginalnych rozwiązań zadań i problemów.

Jak rozpoznać czy nasze dziecko jest zdolne?

» Symptomy zdolności w wieku przedszkolnym to:

                  — łatwość zapamiętywania i uczenia się nowych rzeczy

            — zadawanie dużej ilości pytań, zainteresowanie światem

            — wykonywanie zadań umysłowych z przyjemnością

            — wymyślanie nowych zabaw

            — bogata wyobraźnia.

    » W wieku szkolnym na plan pierwszy wysuwa się rozkwit zdolności intelektualnych. Obserwujemy u dzieci:

               — wysoką sprawność językową

           — umiejętność poprawnego wnioskowania

           — szybkie tempo procesów myślowych

           — bardzo dobrą pamięć, wysoką zdolność koncentracji uwagi

           — zainteresowania czytelnicze

           — umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów

 

Kto może pomóc w rozpoznaniu zdolności u dzieci i młodzieży ?

Wszelką pomoc w rozpoznaniu potencjałów rozwojowych dzieci, ich uzdolnień uzyskacie Państwo w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych w Słupsku.
W tym celu należy zgłosić się do poradni z dzieckiem, gdzie psycholodzy dokonają diagnozy potencjału dziecka i udzielą informacji o formach stymulacji i pomocy w rozwijaniu zdolności.
Oferta Poradni dla rodziców i nauczycieli dzieci zdolnych:

           — diagnozowanie potencjałów rozwojowych dziecka, mocnych i słabszych stron funkcjonowania                     intelektualnego i emocjonalno- społecznego,

           — przyspieszenie obowiązku szkolnego,

           — indywidualny tok nauki,

           — indywidualny program nauki,

           — indywidualne poradnictwo dla rodziców i dziecka,

           — oraz inne (m.in. pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu).

 

Informacji na temat diagnozy i  wspierania w rozwoju dziecka zdolnego udziela             
Katarzyna Oleszkiewicz - psycholog, w czasie dyżuru telefonicznego
w środę w godz. 8.00- 8.30.