Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

http://topolowka.pl/wp-content/uploads/2011/11/logo_wersja2a.png    

        
„Zdolni z Pomorza” w mieście Słupsk

 

W roku szkolnym 2015/2016 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poraz kolejny bierze aktywny udział w rekrutacji uczniów do programu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki  i informatyki – „Zdolni z Pomorza”.


Projekt jest skierowany do uczniów wybitnych naszego miasta z kl. I, II, III gimnazjum i kl. I ponadgimnazjalnych. Ma na celu zapewnienie wsparcia dla uczniów zdolnych i poszerzenie ich możliwości rozwoju.
Wszelkich informacji na temat  warunków rekrutacji i kwalifikacji uczniów oraz samego projektu można uzyskać  na stronie:  www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu lub kontaktując się z psychologiem  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej panią Katarzyną Oleszkiewicz  pod numerem telefonu (59) 845 60 20  w trakcie  dyżuru telefonicznego w środę w godz. 8.00- 8.30

 

Projekt „Zdolni z Pomorza” skierowany jest do najwybitniejszych uczniów województwa pomorskiego. Statystycznie 3- 5 % populacji dzieci przejawia wybitne uzdolnienia. Projekt dotyczy uczniów z województwa pomorskiego uzdolnionych w dziedzinie matematyki, fizyki, informatyki.  Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom  posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki, informatyki; opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych.
Strona projektu: www.zdolnizpomorza.pl